24/05/18  Tin của trường  24
Những hình ảnh hoạt động đoàn đội
 25/04/16  Tin của trường  250
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Phước Mỹ 1.